Wystartował program „Rozświetlamy Polskę” – LUMI TEAM

Wystartował program „Rozświetlamy Polskę”

6 września 2023

Program „Rozświetlamy Polskę” to nowa rządowa inicjatywa, która ma na celu modernizację infrastruktury oświetlenia dróg i ulic na terenie całej Polski.

Przyznano mu dedykowany budżet w wysokości około 1 miliarda złotych. Gminy oraz związki międzygminne na terenie całego kraju mają możliwość składania wniosków o dofinansowanie do 18 września.

Kluczowymi założeniami programu są zwiększenie efektywności energetycznej, poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców oraz dostosowanie oświetlenia do koncepcji Smart City. Programem zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), a wnioski o dofinansowanie powinny zawierać plan modernizacji oświetlenia, kosztorys oraz analizę efektywności energetycznej.

To niepowtarzalna okazja, żeby skorzystać z dofinansowania nawet do 4 mln zł!

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu

Sprawdź nasze energooszczędne
oprawy uliczne

LED ROAD MASTER MINI

LED ROAD MASTER MIDI

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Gdzie złożyć wniosek?

  Procedura składania wniosków jest następująca:

  Wniosek należy złożyć drogą elektroniczną poprzez platformę „Aplikacja Polski Ład”.
  Szczegółowe informacje oraz kroki do postępowania są dostępne na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę głównego operatora programu.

 2. Kto może skorzystać z programu Rozświetlamy Polskę?

  Program Rozświetlamy Polskę jest przeznaczony dla samorządów lokalnych, w tym gmin oraz związków międzygminnych.

 3. Jak wygląda wypłacanie dofinansowania

  • Wsparcie finansowe z Programu Inwestycji Strategicznych zostanie przyznane w zależności od długości trwania projektu:
   W przypadku inwestycji, które zostaną zrealizowane w ciągu 12 miesięcy, środki zostaną wypłacone po zakończeniu całego projektu.
  • Jeśli inwestycja będzie wymagała więcej czasu niż 12 miesięcy na realizację, wsparcie finansowe będzie wypłacane w 2-3 częściach, zgodnie z harmonogramem postępów w realizacji projektu, po osiągnięciu kolejnych etapów inwestycji.

  Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze.