SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA I OŚWIETL SWÓJ ZAKŁAD PRACY Z NAMI — LUMI TEAM

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA I OŚWIETL SWÓJ ZAKŁAD PRACY Z NAMI

7 czerwca 2022

Ruszył konkurs ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

To niepowtarzalna okazja, żeby oświetlić swój zakład pracy i skorzystać z dofinansowania nawet do 299 tys. zł!

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi
80% szacowanej wartości projektu

W ramach dofinansowania możesz oświetlić:

Hale produkcyjne i magazynowe

Biura

 

Martwisz się, że przerosną Cię formalności?
Pomożemy Ci z wypełnieniem wniosku oraz przygotowaniem dokumentów.

Termin składania wniosków: 6 czerwca – 8 lipca 2022.

Szczegółowe informacje:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki.

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Planowane do zrealizowania wydatki muszą wpisywać się w katalog działań inwestycyjnych (inwestycje dot. wymiany oświetlenia opisane są w pkt. 11).

Poziom dofinansowania:

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu.

 • Minimalna kwota dofinansowania: 10 000,00 PLN.
 • Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania:
  1. dla działań inwestycyjnych: 299 000,00 PLN
  2. dla działań doradczych: 1 000,00 PLN

Wymagana dokumentacja:

Na potrzeby aplikowania w konkursie konieczne jest opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku/stanowiskach objętych projektem – wytyczne do opracowania oceny ryzyka stanowi zał. 7

W zależności od przedmiotu projektu wymagane może być również przygotowanie:

 • oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego – wytyczne do opracowania w zał. 8,
 • pomiary poziomu czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy wykonane przez akredytowane laboratorium
 • inne dokumenty, wskazane w katalogu działań inwestycyjnych.

Zapytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl w terminie od dnia ogłoszenia konkursu.

Wszystkie powyższe informacje dostępne są na stornie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – zobacz

Pełna nazwa konkursu:

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – konkurs nr 2021.01

Więcej informacji