Przemysł ciężki – LUMI TEAM

OŚWIETLENIE W WARUNKACH EKSTREMALNYCH

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technicznych nasze oprawy oświetleniowe LED mogą pracować w strefach 2,22 zagrożonych wybuchem gazów, par oraz mgieł cieszy palnych z powietrzem, a także pyłów i włókien palnych, co zostało potwierdzone certyfikatem OBAC 21 ATEX 0287X. Nasze oprawy przeciwwybuchowe mają wysoką klasę szczelności oraz budowę, dzięki której świetnie odprowadzają ciepło nawet w warunkach ekstremalnych. Zastosowanie znajdują zatem z powodzeniem w hutach czy kopalniach, a także w zrzutniach koksu, malarniach, zakładach petrochemicznych czy oczyszczalniach ścieków. W rodzinie opraw przemysłowych są dostępne także oprawy zasilane tzw. „napięciem bezpiecznym” 24 V. Oznacza to, że nawet dłuższy kontakt obwodu z ciałem nie stanowi żadnego zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka w danych warunkach otoczenia. Są to oprawy przygotowane do pracy w warunkach dużej wilgotności, które stawiają bezpieczeństwo pracownika na pierwszym miejscu.

BEETLE II LED EX

BEETLE II LED EX

BEETLE II LED EX to oprawa przeciwwybuchowa z modułem LED, która idealnie oświetli pomieszczenia przemysłowe i przestrzenie otwarte zagrożone wybuchem.

SQUARE LED EX

SQUARE LED EX to oprawa przeciwwybuchowa z modułem LED, która idealnie oświetli pomieszczenia przemysłowe i przestrzenie otwarte zagrożone wybuchem.

SQUARE LED HIGH BAY 24V OPRAWA PRZEMYSŁOWA

SQUARE LED 24V

SQUARE LED 24V to oprawa przemysłowa o wszechstronnym zastosowaniu. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz oraz mocowana na wiele sposobów…

LUCA MINI HERMETIC LED OPRAWA HERMETYCZNA

LUCA HERMETIC LED MINI

LUCA HERMETIC LED MINI jest oprawą hermetyczną, która znajdzie zastosowanie w różnego rodzaju halach przemysłowych, magazynach, warsztatach czy sklepach wielkopowierzchniowych…

OPRAWA HERMETYCZNA O WYJĄTKOWO NISKIM OLŚNIENIU

LUCA HERMETIC LED MIDI

LUCA HERMETIC LED MIDI jest oprawą hermetyczną, która znajdzie zastosowanie w różnego rodzaju halach przemysłowych, magazynach, warsztatach czy sklepach wielkopowierzchniowych…

LUCA HERMETIC LED MAXI

LUCA HERMETIC LED MAXI jest oprawą hermetyczną, która znajdzie zastosowanie w różnego rodzaju halach przemysłowych, magazynach, warsztatach czy sklepach wielkopowierzchniowych.…

OPRAWA HERMETYCZNA LED LUCA EXTRA HERMETIC

LUCA HERMETIC LED EXTRA

LUCA HERMETIC LED EXTRA jest oprawą hermetyczną, która znajdzie zastosowanie w różnego rodzaju halach przemysłowych, magazynach, warsztatach czy sklepach wielkopowierzchniowych…

OPRAWA HERMETYCZNA LED

LUCA HERMETIC LED SPECIAL

LUCA HERMETIC LED SPECIAL jest oprawą hermetyczną, która znajdzie zastosowanie w różnego rodzaju halach przemysłowych, magazynach, warsztatach czy sklepach wielkopowierzchniowych…

LUCA HERMETIC LED MINI 24V

LUCA HERMETIC LED MINI 24V

LUCA HERMETIC LED MINI 24 V jest oprawą hermetyczną, która znajdzie zastosowanie w różnego rodzaju halach przemysłowych, magazynach, warsztatach…

LUCA HERMETIC LED MIDI 24V

LUCA HERMETIC LED MIDI 24V

LUCA HERMETIC LED MIDI 24 V jest oprawą hermetyczną, która znajdzie zastosowanie w różnego rodzaju halach przemysłowych, magazynach, warsztatach…

LUCA HERMETIC LED MAXI 24V

LUCA HERMETIC LED MAXI 24V

LUCA HERMETIC LED MAXI 24 V jest oprawą hermetyczną, która znajdzie zastosowanie w różnego rodzaju halach przemysłowych, magazynach, warsztatach…

LUCA HERMETIC LED EXTRA 24V

LUCA HERMETIC LED EXTRA 24V

LUCA HERMETIC LED EXTRA 24 V jest oprawą hermetyczną, która znajdzie zastosowanie w różnego rodzaju halach przemysłowych, magazynach, warsztatach…

LUCA HERMETIC LED SPECJAL 24V

LUCA HERMETIC LED SPECJAL 24V

LUCA HERMETIC LED SPECJAL 24 V jest oprawą hermetyczną, która znajdzie zastosowanie w różnego rodzaju halach przemysłowych, magazynach, warsztatach…

ZOBACZ KATALOG LUMITEAM